Ansvarsbegränsning

Webbsidan gregerhillman.se drivs av One Statement Media. Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Sajten förmedlar bara information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, så väl ekonomiska som legala.

Däremot är målet att alltid leverera den relevant information så att du kan lyckas online utan att missledas att tro att det går att tjäna snabba pengar utan att jobba. Det går inte!

För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Förtydligande av ansvarsbegränsning
Informationen i denna webbplats är för allmän information endast. Informationen tillhandahålls av One Statement Media via vår talesperson Greger Hillman.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer One Statement Media eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats .

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom One Statement Medias kontroll.

Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt. Men One Statement Media ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Har du några frågor kring policyn kan du kontakta oss.