Användarvillkor

Välkommen till gregerhillman.se. Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår sekretesspolicy styr One Statement Medias relation med dig i förhållande till denna webbplats. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Begreppet ”One Statement Media” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av webbplatsen med säte Smörsoppvägen 3, 611 63 Nyköping, Sverige. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

För utnyttjandet av denna webbplats samt underliggande domäner gäller följande användarvillkor:

Innehållet i sidorna på denna webbplats är till din allmänna information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande. Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undantar oss ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter. Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov. Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, framvisande och grafik. Kopiering är förbjuden annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som ingår i dessa villkor.

Alla varumärken på webbplats, som inte tillhör, eller licensieras till operatören, har medgivits på webbplatsen. Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott. På denna webbplats finns också länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).

Det förekommer länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliate länkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Ansvarsbegränsning

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Sajten förmedlar bara information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, så väl ekonomiska som legala.

Däremot är målet att alltid leverera den relevant information så att du kan lyckas online utan att missledas att tro att det går att tjäna snabba pengar utan att jobba. Det går inte!

För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Förtydligande av ansvarsbegränsningInformationen i denna webbplats är för allmän information endast. Informationen tillhandahålls av One Statement Media via vår talesperson Greger Hillman.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer One Statement Media eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats .

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom One Statement Medias kontroll.

Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt. Men One Statement Media ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Har du några frågor kring policyn kan du kontakta oss.