Användarvillkor

Välkommen till gregerhillman.se. Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår sekretesspolicy styr One Statement Medias relation med dig i förhållande till denna webbplats. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Begreppet ”One Statement Media” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av webbplatsen med säte Smörsoppvägen 3, 611 63 Nyköping, Sverige. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

För utnyttjandet av denna webbplats samt underliggande domäner gäller följande användarvillkor:

Innehållet i sidorna på denna webbplats är till din allmänna information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.
Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undantar oss ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, framvisande och grafik. Kopiering är förbjuden annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som ingår i dessa villkor.

Alla varumärken på webbplats, som inte tillhör, eller licensieras till operatören, har medgivits på webbplatsen.
Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.
På denna webbplats finns också länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).

Det förekommer länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliate länkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.