Som företagare behöver man räkna moms på varor och tjänster. Jag har skapat en momskalkylator och du får gärna använda den också för att beräkna moms.

Momskalkylatorn räknar ut moms på belopp med momssatserna 6%, 12% och 25%. Du kan även räkna ut moms baklänges.

Enkelheten i att räkna bort moms eller bara skriva summan exklusive moms och få fram totalsumman underlättar en hel del. Hoppas du gillar den!

[Momsberäknare]

Vad blir momsen egentligen?

Det beror på vilken momssats du använder. Det finns 3 vanliga momssatser i Sverige och de är dem jag har använt i momskalkylatorn. Det är 6% moms (böcker), 12% moms (mat) och 25% (varor och tjänster).

Förklaring av moms

Moms, eller mervärdesskatt, är en indirekt skatt som läggs på värdet av varor och tjänster. Den betalas av slutkonsumenten och administreras av företagen som säljer varor och tjänster. Här är några nyckelpunkter om moms:

  1. Omnipresent Skatt: Moms tillkommer på de flesta varor och tjänster som konsumeras inom ett land. Den är utformad för att vara neutral och påverka alla konsumenter oavsett inkomstnivå.
  2. Skattesatser: Olika länder har olika moms-satser, och inom samma land kan olika typer av varor och tjänster ha olika satser. Det finns ofta en standardmoms och en reducerad moms för vissa typer av varor och tjänster, som livsmedel eller böcker.
  3. Inkassering och Avräkning: Företag samlar in moms från kunder vid försäljning och betalar sedan denna skatt till staten. Skillnaden mellan den moms som företaget tar in och den moms de själva betalar för sina inköp (ingående moms) är vad de avräknar till skattemyndigheten.
  4. Syfte med Moms: Huvudsyftet med moms är att generera inkomster för staten. Dessa intäkter används sedan för att finansiera offentliga tjänster och infrastruktur.
  5. Prispåverkan: Moms påverkar konsumentpriset eftersom det lägger till en procentandel på försäljningspriset av en produkt eller tjänst.
  6. Återbetalning vid Export: Exporterade varor är ofta undantagna från moms eller berättigar till återbetalning av betald moms, vilket uppmuntrar handel och export.
  7. Komplexitet i Administration: Administrationen av moms kan vara komplex, särskilt för företag som handlar över landsgränserna, då de måste hantera olika momssystem och regler.

Moms är en viktig inkomstkälla för staten och påverkar i hög grad såväl företag som konsumenter.